Meer diepte in je leven? Wat een huisaltaar voor je kan betekenen

Overal ter wereld vind je in woonhuizen, kantoren en zelfs in winkelcentra een speciale plek waar voorouders herinnerd worden, 'great spirit' woont, of de goden aanbeden worden. In het Westen hebben we na de Verlichting de goden buiten de deur gezet: al eeuwen geloven we alleen nog maar wat we kunnen berekenen. [...]